API Node.js amb AdonisJs

API Node.js amb AdonisJs

hashtags:

Introducció

Per a les persones que tinguin intenció de desenvolupar una API amb Node.js i amb autenticació, aquesta API desenvolupada amb AdonisJs permet començar el desenvolupament amb tota la gestió d'autenticació ja programada.


El projecte

Aquest projecte el vaig iniciar per aprofundir els meus coneixements. A més a més, cada cop veig més interessant el dur a terme el desenvolupament de projectes mitjançant una API.

Ets lliure de descarregar-lo i emprar-lo com prefereixis: modifica'l, trenca'l, copia el seu codi, converteix-lo amb el teu projecte, etc.