API PHP amb Lumen

API PHP amb Lumen

hashtags:

Introducció

Per a les persones que tinguin intenció de desenvolupar una API PHP amb autenticació, aquesta API desenvolupada amb Lumen (Laravel) permet començar el desenvolupament amb tota la gestió d'autenticació ja programada.


El projecte

Aquest projecte el vaig iniciar per aprofundir els meus coneixements. A més a més, cada cop veig més interessant el dur a terme el desenvolupament de projectes mitjançant una API.

Ets lliure de descarregar-lo i emprar-lo com prefereixis: modifica'l, trenca'l, copia el seu codi, converteix-lo amb el teu projecte, etc.