Llocs web

Llocs web

hashtags:

Introducció

Tots els llocs web que he desenvolupat han donat sentit a IlercApp®. Sempre he buscat, entre familiars i amistats properes, la possibilitat de desenvolupar llocs web amb la intenció d'aprendre alguna cosa nova.

A partir de l'any 2020 començaré a deixar IlercApp® de costat, emprant només l'actual pàgina web per ensenyar els meus treballs i, amb això, seguir demostrant les meves aptituds i els meus coneixements relacionats amb les TIC.


Llocs web

11