Per a una correcta interpretació dels textos legals és necessària la lectura de tots els apartats de l'Avís legal, del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Política de Galetes.

1. Responsable

Dades de la persona o entitat responsable del lloc web:

2. Finalitat

2.1 Quina és la finalitat d'aquest lloc web?

La finalitat d'aquest lloc web és la de donar a conèixer totes les meves activitats i coneixements amb la intenció de promoure-ho i, amb això, conèixer persones i entitats que ho sàpiguen apreciar.

Les dades de les usuàries, si es registren a aquest lloc web o es comuniquen a través d'algun dels mitjans de comunicació exposats en l'apartat "6. Procedència", únicament seran tractades amb la finalitat exposada en l'anterior paràgraf.

3. Legitimació

3.1 Legitimació per consentiment de l'interessada

La usuària ha de consentir la utilització de les seves dades personals perquè puguem respondre, de forma òptima, a les seves sol·licituds realitzades a través dels formularis de contacte.

3.1.1 Formularis de contacte

Quan la usuària contacti a través de formularis de contacte, aquesta haurà de marcar la casella de consentiment corresponent a la "Política de Privacitat".

3.1.2 Correus electrònics

Quan la usuària contacti a través d'un correu electrònic, sense la utilització prèvia d'un formulari de contacte, aquesta haurà d'incloure, a la part superior del contingut del correu, el següent text de consentiment:

He llegit els textos legals del lloc web de rogerforner.com i dono el meu consentiment perquè les meves dades personals, presents durant la conversa a través de correu electrònic, siguin utilitzades amb la intenció de resoldre qualssevol de les converses que es poguessin derivar d'aquest primer contacte.

La no inserció del text de consentiment és raó suficient per no respondre el missatge, amb l'esborrat immediat d'aquest.

3.1.3 Missatgeria instantània

Quan la usuària contacti a través de missatgeria instantània, aquesta haurà d'incloure, a la part superior del contingut del correu, el següent text de consentiment:

He llegit els textos legals del lloc web de rogerforner.com i dono el meu consentiment perquè les meves dades personals, presents durant la conversa a través de correu electrònic, siguin utilitzades amb la intenció de resoldre qualssevol de les converses que es poguessin derivar d'aquest primer contacte.

La no inserció del text de consentiment és raó suficient per no respondre el missatge, amb l'esborrat immediat d'aquest.

4. Destinataris

Qualsevol dubte que pogués tenir la usuària sobre la privacitat de les seves dades, en relació al destinatari, haurà de ser resolta per aquesta mateixa (la usuària) accedint als textos legals proporcionats pel destinatari. La responsable del lloc web contracta serveis que compleixen la legislació espanyola i l'europea i és per això que no està obligada a resoldre aquests dubtes.

4.1 Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

Facebook és una de les xarxes en les que es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web. La usuària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats al meu lloc web.

4.2 GitHub

https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/

GitHub és una plataforma de desenvolupament en què es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web, especialment aquell relacionat amb el desenvolupament d'aplicacions o programari. A més a més sempra el servei de GitHub Pages per allotjar el lloc web. La usuària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats al meu lloc web.

4.3 Google

https://policies.google.com/privacy?hl=es

Google és l’empresa a la qual se li ha contractat el servei de correu electrònic GMail. La usuària que contacti a través de correu electrònic rebrà resposta des d’un correu associat al domini rogerforner.com, el qual està contractat a través d’OVH. No obstant això, totes les dades dels correus electrònics són manejats a través del servei de Google.

4.4 Instagram

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Instagram és una de les xarxes en les que es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web. La usuària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats al meu lloc web.

4.5 OVH

https://www.ovh.es/

OVH és l'empresa a la qual se li ha contractat el domini, incloent-hi els correus electrònics associats a aquest. La usuària que contacti a través de correu electrònic rebrà resposta des d’un correu associat al domini rogerforner.com, el qual està contractat a través d’OVH. No obstant això, totes les dades dels correus electrònics són manejats a través del servei de Google.

4.6 Twitter

https://twitter.com/es/privacy

Twitter és una de les xarxes en les que es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web. La usuària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats al meu lloc web.

5. Drets

5.1 Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessada

Si la usuària té un compte o ha deixat comentaris en aquest lloc web, aquesta pot sol·licitar un arxiu d'exportació de les dades personals que hi hagi emmagatzemades en la base de dades del lloc web.

5.2 Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

Si la usuària té un compte o ha deixat comentaris en aquest lloc web, aquesta pot sol·licitar la rectificació o supressió de les dades personals que hi hagi emmagatzemades en la base de dades del lloc web. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

La usuària també pot sol·licitar la rectificació de les seves dades, sempre que no les pugui editar directament des del seu panell d'administració.

És important que es sàpiga que la supressió o rectificació de les dades de la usuària no serà duta a terme si aquesta està implicada en algun conflicte, ja sigui amb la responsable del lloc web, amb una altra usuària o per la publicació d'algun contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En aquest cas, les seves dades seran rectificades un cop solucionat el conflicte.

5.3 Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

Si la usuària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s'ha comunicat a través d'algun dels mitjans de comunicació exposats a l'apartat "6. Procedència", pot sol·licitar la limitació de qualsevol dada personal que tinguem sobre aquesta. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

5.4 Dret a oposar-se al tractament

Si la usuària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s'ha comunicat a través d'algun dels mitjans de comunicació exposats a l'apartat "6. Procedència", pot oposar-se al tractament de qualsevol dada personal que tinguem sobre aquesta. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

5.5 Dret a la portabilitat de les dades

Si la usuària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s'ha comunicat a través d'algun dels mitjans de comunicació exposats a l'apartat "6. Procedència", pot sol·licitar rebre un arxiu d'exportació de les dades personals que tinguem sobre aquesta.

No obstant això, la usuària ha d'entendre i acceptar que en cap cas se li podrà facilitar un arxiu d'exportació de les seves dades personals que estiguin allotjades en serveis de tercers, aliens al nostre propi (el lloc web).

6. Procedència

Atès que és possible obtenir les nostres dades de contacte a través de tercers llocs que no siguin el nostre propi lloc web, s'avisa a la usuària de la possible obtenció de les seves dades sense tenir en compte l'apartat "3. Legitimació". Qualsevol persona té la capacitat d'enviar correspondència postal, correus electrònics, missatges a través d'aplicacions de missatgeria instantània, entre altres possibles opcions, sense la necessitat de, per exemple, marcar una casella de consentiment.

Tot i això, s'avisa a la usuària que les seves dades personals obtingudes seran tractades amb respecte, tenint en compte l'apartat "3. Legitimació" i els següents subapartats de l'apartat "6. Procedència" (actual).

6.1 Correu postal

El nostre lloc web es promociona a través d'Internet, de forma totalment digital, i és per això que no farem ús de les dades personals de les usuàries si ens envien qualsevol tipus de correspondència postal, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que la correspondència postal rebuda pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, les dades personals de la usuària implicada seran lliurades a l'autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.

6.2 Correu electrònic

El nostre lloc web ofereix una informació de contacte específica (p. ex. correu electrònic, formularis de contacte, etc.), i és per això que no farem ús de les dades personals de les usuàries si ens contacten a través de qualsevol altre correu electrònic que puguem disposar, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que el correu rebut pogués tenir un contingut que pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, les dades personals de la usuària implicada seran lliurades a l'autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.

6.3 Missatgeria instantània

El nostre lloc web pot tenir presència en els serveis de missatgeria instantània, com ho són WhatsApp, Telegram, WeChat o fins i tot els xats de les xarxes socials, i és per això que no farem ús de les dades personals de les usuàries si ens contacten a través dels anomenats serveis, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que el missatge rebut pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, les dades personals de la usuària implicada seran lliurades a l'autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.